Hvordan skal du læse ejendomsbidragsbilletten 2024

Hvordan skal du læse ejendomsbidragsbilletten?

den ser lidt anderledes ud i år

Det kan se lidt voldsomt ud på ejendomsbidragsbilletten, med de mange linjer og flere forskellige spande. 

Netop i år, hvor vi overgår til den nye affaldsordning, vil du kunne se både den gamle og den nye beholder på din ejendomsbidragsbillet.

Måske du bliver i tvivl om du så betaler dobbelt?
Det gør du heldigvis ikke. Det første halvår har du betalt for den gamle affaldsløsning og andet halvår betaler du for den nye affaldsløsning. 
Det samlede årsbeløb er fordelt ligeligt på begge rater (altså på første halvår og på andet halvår).

I december 2023 udsendes ejendomsbidragsbilletten for 2024 til alle boligejere i Viborg Kommune (svarer til den tidligere ejendomsskattebillet). Ejendomsbidragsbilletten indeholder opkrævning for forskellige kommunale ydelser, f.eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse – og ikke mindst affaldshåndtering.

Din nye ejendomsbidragsbillet omfatter opkrævning for affaldshåndtering i hele 2024. Det betyder, at der allerede nu indgår opkrævning for din kommende affaldsordning med sortering i 10 fraktioner, selv om den først bliver udbredt i løbet af foråret 2024.

I praksis vil du se to nye linjer på opkrævningen. De to linjer vil se ud ca. som de to nederste linjer herunder:


Opkrævningen for den nye affaldsordningen har virkning fra 1. juli 2024. Indtil 1. juli 2024 bliver du opkrævet for din nuværende affaldsordning. 
Det samlede beløb for hele året, er fordelt ligeligt på rate 1 og rate 2.

Forklaring på de enkelte linjer i opkrævningen vedr. din affaldsordning:

  1. Linje: Opkrævning for tømning af beholderen med rest-/madaffald i hele 2024.
  2. Linje: Opkrævning for tømning af din nuværende beholder med papir, metal, glas og hård plast fra 1. januar 2024 til 30. juni 2024.
  3. Linje: Opkrævning for tømning af din kommende beholder til papir og pap fra 1. juli 2024 til 31. december 2024.
  4. Linje: Opkrævning for tømning af din nye beholder med glas, metal, hård/blød plast samt mad- og drikkekartoner fra 1. juli til 31. december 2024.

Der opkræves ikke yderligere betaling for indsamlingen af farligt affald og tekstilaffald. Du betaler for den ny affaldsordning fra 1. juli 2024, uanset hvornår de nye affaldsbeholdere tages i brug på din adresse.

Se mere om den nye affaldsordning på nyspand.dk

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

Med ny affaldsordning, nye skraldebiler og nyt logo, så er det også tid med en ny, moderne og funktionel hjemmeside.