Miljøkassen

Miljøkassen

- til det farlige affald

Den røde miljøkasse er til det, vi kalder farligt affald. Det kræver en særlig håndtering.
Det er eksempelvis ...

 • Afkalkningsmidler
 • Batterier (skal pakkes i en klar pose)
 • Gift til skadedyr
 • Gødning
 • Kemikalier 
 • Lyskilder som f.eks. elpærer, LED-pærer m.m. (skal pakkes i en klar pose)
 • Malingrester
 • Neglelak og neglelakfjerner
 • Olierester
 • Parfume
 • Plantegift fra husholdningsbrug
 • Printerpatroner
 • Småt elektronik
 • Spraydåser (deodorant, hårlak m.m.)
 • Termometre

Alle beholdere skal lukkes og stilles oprejst i Miljøkassen.

Indholdet bliver håndsorteret af vores personale, så vær opmærksom på at indholdet af emballagen fremgår tydeligt. Du kan eksempelvis påsætte en mærkat, hvor du har skrevet navnet på indholdet.

VIGTIGT!

Husk at batterier skal pakkes i en klar pose med knude på, inden den kommer i Miljøkassen.
Husk at elpærer skal pakkes i en klar pose med knude på, inden den kommer i Miljøkassen.
Husk at kanyler kun må komme i Miljøkassen, hvis de er i en gul kanylebeholder. Kanylebeholderen kan du hente gratis på genbrugsstationerne.

Faresymboler

Emballager med disse faresymboler skal altid i Miljøkassen, også selv om de er tomme.

OBS: Emballager skal altid være lukket. Medicinrester skal afleveres på apoteket.

Hvad gør du

Når kassen er fuld?

Når du har fyldt din Miljøkasse (maks. vægt er 4 kg.)

 • Stil den ovenpå den affaldsbeholder der bliver tømt næste gang.
 • Skraldemanden tager din miljøkasse med, og stiller en tom frisk kasse til dig.
 • Du kan bytte den på genbrugsstationen.
 • Du kan også tømme den på genbrugsstationen og få din egen med tilbage.

Hvis din miljøkasse ikke tages med, vil den blive taget med næste gang.

Der er kun plads til et vist antal miljøkasser på skraldebilen. Så det vil kunne ske, at der ikke er plads på bilen.

Kan du ikke vente til næste beholder bliver tømt, kan du tømme/bytte Miljøkassen på en af vores 6 genbrugsstationer.

Er du i tvivl

Hvor skal Miljøkassen stå?

Miljøkassen må ikke stå sammen med dine øvrige affaldsbeholdere.

 • Sæt den for eksempel i dit bryggers, værksted, garage, carport eller andet sted, hvor det er nemt for dig at komme til den.
 • Sæt den et sted hvor børn ikke kan komme til den. 

Hvorfor er Miljøkassen

Svær at lukke?

Miljøkassen skal være sikker inde i hjemmet, samt for skraldemanden og personalet der skal sortere indholdet i den.

Miljøkassen har et låg med en godkendt sikker lukkemekanisme. Det gør kassen lidt svær at åbne, og for mange er den ekstra svær at lukke.

Det er dog vigtigt, at den lukkes korrekt og helt. Skraldemanden kun må medtage en korrekt lukket Miljøkasse. 

 

Hvad er farligt affald?

Ting fra vores hverdag, kan indeholde stoffer, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald. Det er for eksempel kemikalier og rengøringsmidler.

Emballager og produkter som ikke nødvendigvis er skadelige i sig selv eller ved brug i dagligdagen.
Men de bliver “farlige” for miljøet og/eller vores helbred, når de ender som affald, hvis vi ikke indsamler og behandler dem rigtigt.

Så når elektronik og makeup skal afleveres som farligt affald, så er det ikke fordi det er farligt at bruge. Men det indeholder stoffer, som skal behandles korrekt for at skåne miljøet.

Hvis affaldet sendes til forbrænding på et almindeligt forbrændingsanlæg, ender de skadelige stoffer i røgen eller slaggen. Almindelige forbrændingsanlæg kan kun håndtere almindeligt restaffald fra husholdningerne samt andet forbrændingsegnet affald. Derfor er den specielle indsamling nødvendig.

Affald anses for at være farligt, hvis det udviser en eller flere af følgende egenskaber:

 • brandfarligt (eksplosiv, brandnærende, brandfarlig)
 • sundhedsfarligt (giftig, sundhedsskadelig, ætsende, lokalirriterende, sensibiliserende, kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionsskadende)
 • smitsom (noget der indeholder blod, væv eller lignende fra syge mennesker)
 • miljøfarligt
 • øvrige.

Kategorien øvrige omfatter affald, der ved berøring med vand, luft eller syre frigør giftige luftarter, eller affald der efter bortskaffelse kan omdanne eller skabe et produkt, der er sundhedsfarligt, brandfarligt eller lignende.

Mange af de produkter der indeholder stoffer, som betyder, at de skal behandles som farligt affald, er mærket med faresymboler. Produkter mærket med faresymboler er altid farligt affald.

 

Typer af farligt affald

Batterier er farligt affald, fordi de kan indeholde tungmetaller og andre skadelige stoffer, for eksempel bly, kadmium, kviksølv og litium. Hvis batterierne ikke kan tages ud af et produkt, skal hele produktet afleveres. Det gælder eksempelvis fødselsdagskort med musik eller elektriske tandbørster.

Bly fra for eksempel toppen af nogle vinflasker er et giftigt tungmetal og er derfor farligt affald. Heldigvis bruges der mindre og mindre bly til metalfolien, men der kan stadig være bly i legetøj, kosmetik, keramik, lerkrukker og krystalglas.

Deodorantspray, hårfarve/hårlak og andre spraydåser er farligt affald, fordi de kan risikere at brænde eller eksplodere, hvis de udsættes for direkte sollys, høj varme (over 50 grader) eller tryk i en komprimatorbil.

Elektronik kan indeholde forskellige tungmetaller. F.eks. kadmium og kviksølv som vi skal undgå at sprede i naturen. Derudover indeholder al elektronik værdifulde metaller som for eksempel guld, sølv og kobber - disse bør vi genbruge. Elektronikprodukter skal derfor samles ind som specialaffald.

Gammeldags kviksølvtermometre indeholder kviksølv, der er en af de farligste miljøgifte. Derfor skal gammeldags kviksølvtermometre indsamles som farligt affald.

Sparepærer er farligt affald, når de kasseres, fordi de indeholder kviksølv.

Makeup og kosmetik kan også være farligt affald. For eksempel neglelak eller hårfarvningsmidler.

I maling og malingsfjerner kan der være stoffer, blandt andet organiske opløsningsmidler eller miljøbelastende farvestoffer/farvepigmenter, som gør det til farligt affald.

Kanyler skal i en gul kanyleboks og afleveres på apoteket, på genbrugsstationen eller i den røde miljøkasse.

Rester af lak og lakfjerner (også til neglelak) er også farligt affald. Lak og lakfjerner kan indeholde organiske opløsningsmidler og miljøbelastende farvestoffer / farvepigmenter, som gør dem til farligt affald, når der er rester eller tomme emballager.

Rester af lim og fugemasser er farligt affald, hvis de indeholder organiske opløsningsmidler eller andre miljø- eller sundhedsskadelige stoffer.

Mange af de rengøringsmidler, vi bruger i forskellige sammenhænge, indeholder miljø- eller sundhedsskadelige stoffer, som gør dem til farligt affald. De er mærket med røde og hvide faresymboler. Se faresymbolerne hos Forbrugerrådet Tænk Kemi.