Ejendomsbidragsbilletten 2024

BEMÆRK!

Der er fejl på det udsendte brev om ny affaldsordning fra april 2024. Af brevet fremgår, at der opkræves for ny affaldsordning fra 1. juli 2023. Der opkræves naturligvis først for ny affaldsordning fra 1. juli 2024.

I december 2023 udsendes ejendomsbidragsbilletten for 2024 til alle boligejere i Viborg Kommune (svarer til den tidligere ejendomsskattebillet). Ejendomsbidragsbilletten indeholder opkrævning for forskellige kommunale ydelser, f.eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse – og ikke mindst affaldshåndtering.

Din nye ejendomsbidragsbillet omfatter opkrævning for affaldshåndtering i hele 2024. Det betyder, at der allerede nu indgår opkrævning for din kommende affaldsordning med sortering i 10 fraktioner, selv om den først bliver udbredt i løbet af foråret 2024.

I praksis vil du se to nye linjer på opkrævningen. De to linjer vil se ud ca. som de to nederste linjer herunder:


Opkrævningen for den nye affaldsordningen har virkning fra 1. juli 2024. Indtil 1. juli 2024 bliver du stadig opkrævet for din nuværende affaldsordning.

Forklaring på de enkelte linjer i opkrævningen vedr. din affaldsordning:

  1. Linje: Opkrævning for tømning af beholderen med rest-/madaffald i hele 2024.
  2. Linje: Opkrævning for tømning af din nuværende beholder med papir, metal, glas og hård plast fra 1. januar 2024 til 30. juni 2024.
  3. Linje: Opkrævning for tømning af din kommende beholder til papir og pap fra 1. juli 2024 til 31. december 2024.
  4. Linje: Opkrævning for tømning af din nye beholder med glas, metal, hård/blød plast samt mad- og drikkekartoner fra 1. juli til 31. december 2024.

Der opkræves ikke yderligere betaling for indsamlingen af farligt affald og tekstilaffald. Du betaler for den ny affaldsordning fra 1. juli 2024, uanset hvornår de nye affaldsbeholdere tages i brug på din adresse.

Se mere om den nye affaldsordning på nyspand.dk

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

Med ny affaldsordning, nye skraldebiler og nyt logo, så er det også tid med en ny, moderne og funktionel hjemmeside.

Priser på affaldsgebyrer fra 2024

Priser på affaldsgebyrer fra 2024

Priserne på affaldsgebyrer vedr. indsamling af husholdningsaffald pr. 1. januar 2024 fremgår af nedenstående oversigt samt dette prisblad for 2024.