Dine forpligtelser

Skraldemanden arbejder på alle tidspunkter af året, også når vejret er mørkt, vådt, koldt eller varmt. For at han kan udføre sit arbejde, er det vigtigt at du sørger for at overholde dine forpligtelser som grundejer.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige forpligtelser afhængig af årstiden. Se mere herom via link her på siden.

Skraldemanden skal kunne hente affaldsbeholderne sikkert og forsvarligt i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler og vejledninger. Som grundejer er det din pligt at sørge for, at adgangsforholdene overholder forskrifterne.

Krav til dig

både vinter- og sommerhalvår

Tømmedagen

Din affaldsbeholder skal stå ved skel på tømmedagen. Du vælger selv, om beholderne skal stå fast ved skel, eller du selv vil flytte dem frem på tømmedagen. 

Vi kan hjælpe dig med at huske, hvornår det er tømmedag, hvis du bruger vores påmindelsesservice via SMS eller app.

Tilmelde dig her

 

Tidsrum for tømning 

Tømning udføres i tidsrummet kl. 6.00 – 17.00. Ved helligdagsperioder kan sluttidspunkt være udvidet.

Tilkøb af standplads

op til 80 meter inde på din grund

Ønsker du ikke, at din affaldsbeholder skal stå fast ved skel, så kan der tilkøbes mulighed for, at din affaldsbeholder afhentes helt inde på din grund på tømmedagen.

Op til 40 meter inde på din grund
Beholderen må være placeret op til 40 meter inde på din grund.
Reglerne for adgangsforholdene er de samme som for en skelordning.
Ved standplads må stigningen ikke overstige 1:10 – dvs. at der må være en stigning på 10% pr. meter.

Tilkøb af en XL-standplads op til 80 meter inde på din grund
Beholderen må være placeret op til 80 meter inde på din grund.
Reglerne for adgangsforholdene er de samme som for en skelordning.
Ved standplads må stigningen ikke overstige 1:10 – dvs. at der må være en stigning på 10% pr. meter.

Krav til placering og adgangsforhold

Adgangsvejen defineres som det stykke vej, der er mellem renovationsbilens holdeplads og dine affaldsbeholdere.

 • Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og der skal være mindst 2 meter frihøjde.
 • Adgangsvejen skal holdes ryddet for forhindringer.
 • Døre og låger skal kunne holdes fast i åben position.
 • Adgangsvejen skal være oplyst, så skraldemanden kan se hvor han går
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne, skovlet i bund til fast underlag eller gruset/saltet ved risiko for glat underlag.
 • Tilkørselsvejen skal være farbar og fast underlag, så skraldebilen ikke risikere at skride ud eller sidde fast

 • Adgangsvejen skal være plan, jævn og med fast underlag (fliser, beton cement eller asfalt).
 • Beholderne skal være placeret på fast underlag ved skel (inden for 0 – 5 meter).
 • Placeres beholderne i skjul, skal mindst en af langsiderne være fri og åben, så skraldemanden har fri adgang til alle beholdere.
 • Der skal være afstand omkring beholderne, så de frit og ubesværet kan køres ud og på plads.
 • Stigning på adgangsvejen (de første 0 – 5 meter) må ikke overstige 1:7 – dvs. at der må være en stigning på 14% pr. meter.

 • Hunde må ikke være til fare eller gene for renovatøren. Renovatøren kan kræve, at hunden er lukket inde på tømmedagen.

 • Såfremt tilkørselsvej/indkørsel til en landejendom udgør mere end 50 meter, skal der være en vendeplads ved ejendommen.