Særligt ved fællesløsninger

Bor du et sted med en fælles affaldsløsning, så har du måske endnu ikke modtaget Miljøkassen og de grønne og røde poser.

Vi er i dialog med udlejerne for at finde løsninger på, hvordan vi håndterer det i de forskellige områder og er lige nu igang med ca. 10 forskellige forsøgsområder for at blive klogere på, hvad der fungerer i praksis.

Du vil høre nærmere fra enten os eller din boligudlejer. 
Du er velkommen til at hente grønne poser på genbrugsstationen.

Nyheder

Antal og areal

Ca. 35.000 adresser Areal ca. 1.420 km2.

Genanvendelsesprocent 2023

Af husholdningsaffaldet 57,9 %

Besøgende på genbrugsstationerne

I 2023 var der ca. 572.000 besøgende på genbrugsstationerne