Status på udrulningen af den nye affaldsordning

11. juni 2024

Vi har nu gennemført ...

  • Udbringning af den nye tredje beholder til Metal, Glas/plast, Mad- og drikkekartoner samt Miljøkassen inkl. grønne og røde poser.
  • Ommærkning af den gamle beholder til Papir/metal, Glas og plast så den nu er til Papir og pap. Samt påsætning af grønt piktogram til madaffald på beholderen til Rest og mad.

 

Særligt ved fællesløsninger

Bor du et sted med en fælles affaldsløsning, så har du måske endnu ikke modtaget Miljøkassen og de grønne og røde poser.

Vi er i dialog med udlejerne for at finde løsninger på, hvordan vi håndterer det i de forskellige områder og er lige nu igang med ca. 10 forskellige forsøgsområder for at blive klogere på, hvad der fungerer i praksis.

Du vil høre nærmere fra enten os eller din boligudlejer. 
Du er velkommen til at hente grønne poser på genbrugsstationen. 

Nyheder

Antal og areal

Ca. 35.000 adresser Areal ca. 1.420 km2.

Genanvendelsesprocent 2023

Af husholdningsaffaldet 57,9 %

Besøgende på genbrugsstationerne

I 2023 var der ca. 572.000 besøgende på genbrugsstationerne