Farligt affald

Hvad sker der med dit farlige affald?

Dit ’farlige affald’ kan være mange forskellige ting. Ens for denne type affald er, at det indeholder stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt. Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse. Noget farligt affald brændes, fx i affaldsforbrændingsanlæg, som er godkendt til at forbrænde farligt affald. Andet farligt affald behandles kemisk og endelig deponeres nogle typer af farligt affald.

Miljøkassen

- og den er svær at åbne!

Batterier, elpærer, kosmetikrester, deodoranter, spaydåser, maling- og olierester er eksempler på det der må komme i miljøkassen. Du kan læse mere i materialet, du finder nede i kassen eller via linket nedenfor.

Se åbne-funktionen i videoen!

Når kassen er fyldt

- stiller du den oven på den affaldsbeholder der bliver tømt næste gang. Så bytter skraldemanden den til en tom kasse hvis der er plads på skraldebilen. Hvis ikke, så bliver den taget med næste gang, eller du kan bytte den på genbrugsstationen.

Hvor skal beholderen stå?

Du kan eksempelvis sætte den inde i dit bryggers, i garagen, i et skab eller værksted. Lad den ikke stå ude ved dine beholdere, med mindre den skal tømmes.

Kassen har børnesikring

- og er derfor lidt svær at åbne og lukke. Det er dog vigtigt at lukke kassen helt, når den sættes frem til afhentning. Kassen med indhold må højst veje 4 kilo.

Hvad sker der med

De andre affaldstyper?

Glas

Glas

Hvad sker der med denne dit glasaffald?

Plast

Plast

Hvad sker der med dit plastaffald?

Metal

Metal

Hvad sker der med dit metalaffald?

Papir

Papir

Hvad sker der med dit papiraffald?

Pap

Pap

Hvad sker der med dit papaffald?