Madaffald

Hvad sker der med dit madaffald?

Dit madaffald indeholder både energi og vigtige næringsstoffer, derfor er det vigtigt, at det bliver recirkuleret. Dit madaffald genanvendes forskelligt. Det kan ske enten i biogasanlæg eller komposteringsanlæg. Herefter bliver det reelt genanvendt som biogas (el og varme), kompost og flydende gødning til landmænd.

Hvad sker der med

De andre affaldstyper?

Glas

Glas

Hvad sker der med denne dit glasaffald?

Plast

Plast

Hvad sker der med dit plastaffald?

Metal

Metal

Hvad sker der med dit metalaffald?

Papir

Papir

Hvad sker der med dit papiraffald?

Pap

Pap

Hvad sker der med dit papaffald?