Metal

Hvad sker der med dit metalaffald?

Der er en stor miljømæssig gevinst ved at genanvende metal. Blandt andet fordi udvinding af metal fra jorden er meget ressourcekrævende og efterlader store mængder affald. Når dit metalaffald er indsamlet, neddeles og sorteres det automatisk i magnetisk og ikke magnetisk metal. Metalaffaldet afsættes til forbehandling i både Danmark og udlandet, hvorefter det afsættes til smelteværker. Metallet bliver omsmeltet ved meget høje temperaturer. Processen er derfor ret robust over for ure

Hvad sker der med

De andre affaldstyper?

Glas

Glas

Hvad sker der med denne dit glasaffald?

Plast

Plast

Hvad sker der med dit plastaffald?

Papir

Papir

Hvad sker der med dit papiraffald?

Pap

Pap

Hvad sker der med dit papaffald?