Glas

Hvad sker der med dig glasaffald?

Glas er en af de affaldstyper, vi kender ret godt i forvejen. Den har nemlig været indsamlet til genanvendelse længe. Der er en stor miljømæssig gevinst ved at genanvende glas. Blandt andet fordi produktion af nyt glas er meget ressourcekrævende. Det meste glas bliver knust og smeltet om til nye glasprodukter – i forskellige former. Kort fortalt bliver dit glasaffald altså smeltet om til nyt glas.

Hvad sker der med

De andre affaldstyper?

Plast

Plast

Hvad sker der med dit plastaffald?

Metal

Metal

Hvad sker der med dit metalaffald?

Papir

Papir

Hvad sker der med dit papiraffald?

Pap

Pap

Hvad sker der med dit papaffald?