DIT MADAFFALD INDEHOLDER BÅDE ENERGI OG NÆRING. DERFOR SKAL DET NU SENDES TIL ET STORT BIOGASANLÆG, HVOR ENERGIEN I AFFALDET BLIVER TIL BIOGAS OG NÆRINGEN TIL GØDNING, SOM SPREDES UD PÅ MARKERNE

Kartoffelskræller, kaffefiltre, fiskeben, muggent brød og levninger fra pastaretten i aftes. Hver dag ”producerer” vi masser af madaffald. For en gennemsnitsfamilie bliver det til et par hundrede kilo om året. En ressource, som vi fremover skal udnytte langt bedre end ved blot at brænde det af.

Madaffald indeholder nemlig masser af ”krudt” i form af energi og næring.
Derfor vil dit og andres madaffald blive sendt videre til et stort biogasanlæg. Her bliver energien i affaldet til biogas. Næringen bliver til gødning, som spredes ud på landmændenes marker.

Af et enkelt ton madaffald kan udvindes omkring 150 kubikmeter biogas, som kan erstatte olie og naturgas, bl.a. til opvarmning og elproduktion, og som kan anvendes som drivmiddel i biler og færger.

Det er vigtigt, at du samler dit madaffald i poser (almindelige affaldsposer), som du lukker godt og grundigt. Så slipper du og dine naboer for lugtgener og mider. Og det er lettere for din skraldemand at håndtere affaldet. Du må endelig ikke putte alt muligt andet i affaldsbeholderen med madaffald. I værste fald kan det nemlig havne på markerne. Og dermed ende i den mad, som vi alle skal spise.

Hvad sker der med affaldet?

Madaffald

Dit madaffald indeholder både energi og næring. derfor skal det nu sendes til et stort biogas- anlæg, hvor energien i affaldet bliver til biogas og næringen til gødning, som spredes ud på markerne.

Se med i filmen herunder:


Du er ved at afspille en video på YouTube. Det vil placere en cookie på din computer/telefon/tablet.