Det er godt håndværk at have styr på affaldsreglerne

Har du styr på anmeldereglerne for byggeaffald?

Hvis du håndterer affaldet forkert, kan du risikere at sprede miljø- og sundhedsfarlige stoffer. Derfor skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen, inden du bygger om.


Godt håndværk holder længere og belaster ikke omgivelserne. Derfor handler godt håndværk også om at håndtere dit byggeaffald rigtigt – uanset om du er håndværker eller handyman.

I Danmark genanvender vi store dele af vores byggeaffald. Men hvis affaldet ikke håndteres rigtigt, risikerer du at sprede miljøfarlige stoffer, som kan skade din og dine nærmestes sundhed og vores fælles miljø. For eksempel kan PCB fra forurenet og usorteret affald blive spredt, når affaldet genanvendes og nyttiggøres i forbindelse med andre bygge- og anlægsprojekter og i produktionen af nye materialer.

De nye anmelderegler
For at komme problemet til livs, er der lavet nye regler for anmeldelse af byggeaffald. Reglerne betyder, at du som bygherre skal anmelde dit byggeaffald til kommunen, to uger inden du begynder at rive ned eller at renovere – uanset om du skal rive en hel væg ned eller blot skifte et vindue.

Anmeldereglerne gælder for alle byggeprojekter, der opfylder et af disse kriterier:

  • Skaber mere end ét ton affald
  • Hvor bygningen eller den del af bygningen, der nedrives eller renoveres er større end 10 m2
  • Omfatter udskiftningen af termoruder.
  • Er bygningen etableret eller renoveret i perioden mellem 1950 og 1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

Det er nemt at anmelde byggeaffaldet. Det eneste, du skal gøre er, at udfylde og indsende et anmeldeskema, som du kan finde på din kommunes hjemmeside eller via de offentlige portaler:

www.borger.dk/sider/farligt-affald.aspx
www.bygogmiljoe.dk

Fire gode råd til anmeldelse af byggeaffald
1. Forvent at dit byggeaffald skal anmeldes. Reglerne gælder de fleste byggeprojekter, så som udgangspunkt skal du regne med, at reglerne også gælder dit byggeprojekt.
2. Brug kommunens hjemmeside eller de offentlige portaler til at anmelde byggeaffaldet. Her kan du finde et anmeldeskema, som du skal udfylde og sende til kommunen.
3. Anmeld affaldet, inden du går i gang med at bygge om. Du skal anmelde affaldet til kommunen, to uger inden du renoverer eller river ned. På den måde får kommunen tid til at vejlede dig, så miljøskadelige stoffer fra byggeaffaldet ikke spredes.
4. Tjek om bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950 og 1977. Hvis det er tilfældet, er der risiko for PCB, og så skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

Du kan læse mere om anmeldereglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk eller på facebooksiden: www.facebook.com/godthaandvaerk

Fakta om PCB
Blandt de skadelige stoffer i byggeaffaldet er der særligt fokus på PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler). Stoffet kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og hudkontakt. PCB er ikke akut helbredsskadeligt, men kan på længere sigt skade hud og forplantningsevne, ligesom stoffet kan være kræftfremkaldende.

PCB findes særligt i fuger, termoruder, lysstofarmaturer, slidstærke malinger og gulvbelægninger. I dag er det forbudt at bruge stoffet, men det blev anvendt i en lang række byggematerialer mellem 1950 og 1977 og findes stadig i vores nærmiljø.

Download Bygge- og anlæg sorteringsvejledning

Vejledning til virksomheder om anmeldelse og bortskaffelse af erhvervsaffald

Revas har udarbejdet en drejebog til virksomheder om håndtering af erhvervsaffald. Den beskriver de nationale og kommunale regler på området og er en praktisk vejledning i anmeldelse, sortering og korrekt bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt farligt affald. Vejledningen omhandler desuden bortskaffelse af dagrenovationslignende affald fra erhverv.

Download drejebogen

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN