Revas er i disse dage i gang med at fjerne de sidste af de mange miljøstationer (”bobler”) til indsamling af papir, metal, glas og hård plast, som hidtil har stået rundt omkring på gader, pladser og veje rigtig mange steder i kommunen. De sidste ”bobler” forventes at forsvinde fra gadebilledet inden jul i år.

Der vil dog fortsat være nogle få miljøstationer tilbage i Domkirkekvarteret i Viborg Midtby, indtil den ny affaldsordning med indsamling af papir, metal, glas og hård plast er etableret i dette område.

Nedlægningen af miljøstationerne har været i gang siden januar 2019. De bliver nedlagt, fordi de stort set ikke benyttes længere, efter at den nye affaldssortering og -indsamling er blevet indført hjemme ved de enkelte husstande.

Der har siden foråret 2019 været en forsøgsordning med indsamling af pap i nogle ”bobler” i ny beklædning på to placeringer i hhv. Kølvrå og ved Overlundcentret i Viborg. Disse forsøgsbobler vil fortsat være tilgængelige på de samme placeringer et stykke tid ind i det nye år.

Hvis man har brug for at aflevere større mængder papir, metal, glas og hård plast, end der kan være i affaldsbeholderen derhjemme, anbefaler Revas, at man tager affaldet med på genbrugsstationen, hvor man også kan aflevere pap.